Rodokmen jako kniha
Genetické testy
Rodinné sešlosti
Výkup pohlednic
Prodej albumů
Foto - audio - video

Genetická genealogie

určení původu předků pomocí analýzy DNA

 

Pomocí analýzy DNA Y-chromozómu a mitochondriální DNA můžete nalézt odpověď na otázky:

  • Kdo jsem a odkud pocházím?
  • Kde jsou moje genetické kořeny?
  • Kde vznikla mužská linie našeho rodu?
  • Kde ve světě žijí příslušníci mého rodového klanu?
  • Která ze 7-mi dcer Evinných byla mojí prapraprapra...babičkou?
  • Jsem potomkem Čingischána či vzdálený příbuzný cara Nikolaje?

V posledních letech se analýza DNA stala účinným pomocníkem genealogů. Přednášky o genetice a genealogii jsou častým tématem nejenom vědeckých konferencí, ale i populárních článků. Mezi genetickými testy dostupnými historikům pátrajícím po ztracených větvích rodinného stromu je v současné době nejpoužívanější analýza Y-chromozómu a mitochondriální DNA. Tyto systémy přenosu dědičné generace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Mitochondriální DNA
se v každé generaci přenáší z matky na její potomky, dcery i syny. Pouze dcery pak předávají mateřskou mitochondriální DNA svým dětem.

Y-chromozóm je část jaderné DNA, kterou nalezneme pouze u mužů, a dědí se striktně po paternální linii z otce na syna, podobně jako rodné příjmení.

 

Pokud chcete otestovat původ Vaší mužské linie, zvolte analýzu Y-chromozómu.

Pokud chcete otestovat původ Vaší ženské linie, zvolte analýzu mitochondriální DNA.

COMBO test – kombinovaná analýza mužské i ženské linie

VIP test – komplexní analýza genetické historie Vašeho rodu

 


Pokud máte konkrétní dotaz, neváhejte nás kontaktovat ZDE.